English نقشه سایت
سه شنبه 6 مهر 1400
logo
text
salamat
تاریخ : سه شنبه 6 آبان 1399
کد 153

انتخاب پژوهشگر برگزیده در سال 1399

مرکزملی تحقیقات بیمه سلامت،در نظر دارد به منظور شناسایی و تجلیل از پژوهشگران حوزه بیمه سلامت در هفته پژوهش و تکمیل بانک اطلاعاتی، پژوهشگر برگزیده انتخاب نماید.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت،در نظر دارد به منظور شناسایی و تجلیل از پژوهشگران حوزه بیمه سلامت در هفته پژوهش (آذرماه 99) و تکمیل بانک اطلاعاتی، پژوهشگر برگزیده انتخاب نماید.
از پژوهشگران محترم تقاضا می گردد ضمن رعایت نکات زیر و تکمیل فرم اطلاعات پژوهشگر ، تمامی مدارک و مستندات را حداکثر تا پایان/آبان ماه 1399به ایمیل مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت به نشانی: nchir-m@ihio.gov.ir ارسال نمایند.
  • آثار و فعالیت های علمی، تحقیقاتی صرفاً مربوط به 5 سال اخیر ( 1394 لغایت 1399) باشد.
  • تمامی آثار و فعالیت های علمی، تحقیقاتی  ارسالی صرفاً در حوزه بیمه سلامت باشد.
  • فرم اطلاعات پژوهشگر و تمامی مستندات پیوست در قالبPDF  باشد.
  • فرم اطلاعات پژوهشگر،تمامی مدارک و مستندات به ایمیل مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت به نشانی  nchir-m@ihio.gov.ir ارسال گردد.
  • مهلت ارسال فرم اطلاعات پژوهشگر و مستندات حداکثر تا تاریخ30‏‏/08‏‏/1399می باشد.
گفتنی است: مهلت ارسال فرم اطلاعات پژوهشگر و مستندات حداکثر تا تاریخ 1399/08/30 می باشد و فرم های ناقص، فاقد مستندات، فاقد امضاء، ناخوانا و ارسالی پس از تاریخ یاد شده، مورد بررسی قرار نمی گیرد.

برای دریافت فرم اطلاعات پژوهشگر برگزیده اینجا را کلیک نمایید.