English نقشه سایت
دوشنبه 23 تير 1399
logo
text
salamat

دسترسی سریع به میزگردها و نشست های تخصصی

شماره میزگرد
برو

جزئیات میزگرد و نشست تخصصی

99-2
1399/03/11

اطلاعات میزگرد و نشست تخصصی

نظام بیمه درمانی در هلند؛ گذشته،حال و آينده

سخنران و سمت
دانش آموخته دکترای داروسازی ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکترای تخصصی اقتصاد سلامت از دانشگاه اراسموس روتردام هلند
اطلاعات تکمیلی

اظهار نظر

نمایش داده نخواهد شد.