English نقشه سایت
دوشنبه 23 تير 1399
logo
text
salamat

 

میزگردها و نشست های تخصصی

میزگردها و نشست های علمی

عنوان
سخنران
سمت
شماره میزگرد
واژگان کلیدی
از
تا
شماره میزگرد عنوان سخنران تاریخ سخنرانی
99-2 نظام بیمه درمانی در هلند؛ گذشته،حال و آينده
دکتر امیر انصاری پور : دانش آموخته دکترای داروسازی ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکترای تخصصی اقتصاد سلامت از دانشگاه اراسموس روتردام هلند
1399/03/11