English نقشه سایت
سه شنبه 6 مهر 1400
logo
text
salamat

بین المللی

  • با عنایت به بند 7 ماده دو اساسنامه مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت در راستای همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی یا رعایت قوانین و مقررات کشور، این مرکز به دنبال فراهم نمودن الزامات و امکاناتی برای انجام پروژه های تحقیقاتی و علمی مشارکت با مراکز پژوهشی و دانشگاهی معتبر در حوزه بیمه و تأمین مالی سلامت در سایر کشورها است.
  •   از سوی دیگر، این مرکز در نظر دارد در آینده نزدیک در فهرست مراکز همکار سازمان جهانی سلامت قرار گیرد؛ که به همین منظور جلسه ای مشترکی در تاریخ 22 آبان ماه 1398، با نماینده سازمان جهانی سلامت، آقای دکتر کریستوف هملمن و همکاران آنها در محل دفتر نمایندگی برگزار شد؛ که طی آن عناوین و حوزه های پیشنهادی برای انجام فعالیتهای مشترک از سوی مرکز ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تعدادی از موضوعات به شرح موارد زیر است:
  •  ترجمه مستندات و دستورالعمل های مرتبط با حوزه تأمین مالی و بیمه سلامت، برگزاری کارگاه ها، نشست ها و کنفرانس های بین المللی تخصصی و آموزشی و وبینارها در سطح ملی و منطقه ای، تألیف کتب در زمینه تأمین مالی و بیمه سلامت، رصد شاخصهای کلان تأمین مالی و بیمه سلامت و طرح های پژوهشی مشترک با سازمان جهانی سلامت.
  •    مراکز همکار یا Collaborating Centers سازمان جهانی سلامت، نهادهایی هستند که برای چندین سال با این سازمان همکاری دارند و به این سازمان کمک می کنند تا فعالیت‌ و وظایف خود را انجام دهد و به اهداف نهایی خود دست یابد. به عبارت دیگر مرکز همکار به موسسه‌ای اشاره دارد که در حال اجرای اصول مورد توافق سازمان جهانی سلامت است. تا ژوئن 2020، از مجموع 838 مرکز همکار در سطح جهان، 43 مرکز همکار در منطقه مدیترانه شرقی (EMRO) و در این آنها، 13 مرکز در ایران قرار دارد.
  • برای اعلام همکاری در حوزه بین الملل، از طریق زیر با ما در تماس باشید:
Tel: +982196881860