English نقشه سایت
سه شنبه 6 مهر 1400
logo
text
salamat

پیشینه پژوهش

پژوهش در سازمان بيمه سلامت ايران 

 
بر اساس بند«ث» ماده 6 فصل دوم اساسنامه سال 1374، سازمان بيمه خدمات درمان وظيفه دارد در امور مربوط به بيمه همگاني خدمات درماني مطالعه و تحقيق نمايد در راستاي اين سياست، همزمان با تأسیس سازمان بیمه خدمات درمانی،  اداره كل مطالعات، پژوهش و آمار بیمه درمانی در سازمان تشكيل گرديد. فعالیتهای پژوهشی در سطح سازمان و توسط اداره کل مذکور انجام می‌گردید . در سال 1379 اداره کل مطالعات، پژوهش و آمار بیمه درمانی به منظور جبران خلاءهای موجود در زمینه مطالب بیمه ای خصوصاً بیمه های بهداشتی درمانی نشریه ای تحت عنوان پیام پژوهش توسط اداره کل مطالعات، پژوهش و آمار بیمه درمانی منتشر شد و از علاقه مندان دعوت شد که مطالب ترجمه و یا تدوین شده خود را در زمینه مطالب بیمه ای جهت چاپ در نشریه ارسال نمایند. در تاريخ 1379/12/2 اولین آئين نامه كميته پژوهش ادارات كل را كه در سه فصل به تصويب شورايعالي مطالعات و پژوهش رسيده بود ابلاغ گرديد و از ادارات کل خواسته شد با تشكيل کمیته پژوهش و معرفي اعضای آن رسماً فعاليت خود را آغاز كنند. در سال 1380 نشریه پیام پژوهش به مجله علمی بیمه همگانی خدمات درمانی ارتقاء یافت. چاپ کتب مرتبط با بیمه خدمات درمانی در دستور کار قرار گرفت طوری که کتابهای متعددی،توسط اداره کل مطالعات و پژوهش سازمان تدوین و چاپ و منتشر شده است. اولویتهای پژوهش های کاربردی از سال 1381 پس از تصویب هیأت مدیره سازمان، فراخوان مي گردد. همچنين نشستهاي تخصصي با مباحث مرتبط با حوزه بيمه سلامت در برهه هاي زماني مختلف برگزار گرديده است. در سال 1391 به دنبال تغییر  سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت ایران نیز مطابق بند ه ماده 7 اساسنامه ، این سازمان موظف به بررسی، مطالعه و تحقیق کاربردی در زمینه امور بیمه سلامت  گردید. در سال 1393 اداره كل مطالعات و پژوهش به مركز مطالعات و محاسبات بيمه اي تغيير نام پيدا كرد و در سال 1394 به منظور احیاء  و ارتقای فرایند پژوهش در استان ها، دستور العمل كارگروه مطالعات استاني تصويب و ابلاغ گرديد. در سال 1396 به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور حوزه بیمه سلامت تصمیم به تغییر مرکز مطالعات و محاسبات بیمه ای به مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت گرفته شد. و به استناد رای صادره در دویست و شصت و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مورخ 1396/9/19 اساسنامه مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران مورد تصویب قرار گرفت. و این مرکز فعالیت به طور رسمی مورخ 1397/4/25 آغاز نمود.