English نقشه سایت
چهارشنبه 14 خرداد 1399
logo
text
salamat

وظایف رئیس مرکز

 
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرایی وظایف و امور محوله اقدام می نماید.